Skal Zincir Değişim Töreni

Uluslararası Skal Dernekleri Federasyonu Zincir Değişim Töreni Süreci
 
1) AMAÇ:  Bu Sürecin amacı, SKAL International TÜRKİYE – Uluslararası SKAL  Dernekleri Federasyonu Başkan’lığı , Kulüp Başkanları ile Uluslararası Temsilci’nin (Councillor), görev değişimleri nedeniyle yapılacak   Zincir Değişim Törenlerinin kural ve esaslarını belirlemektir.
 
2) KAPSAM: Zincir Değişim Törenleri,  USDF ve Kulüplerin seçimli Genel Kurullarını takip eden özel geceler (Gala Gecesi) sırasında yapılacak Yönetim ve Uluslararası Temsilci devir-teslim faaliyetlerinin ritüelik uygulamalarını kapsar.
 
3) UYGULAMA ESASLARI:
 
3.1. USDF BAŞKANI,YÖNETİM KURULU ve ULUSLAR ARASI TEMSİLCİ :
 • Genel Kurulun yapıldığı günün akşamında, eşlerinde katıldığı bir Gala Gecesi tertiplenir. 
 • Genel Kurul ve Gala Gecesi organizasyonları, görevi devredecek olan Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır.
 •  
 • Gala Gecesinde; düzenlemeler  USDF Yönetim kurulunun bu konudaki sorumlu üyesi , USDF Genel Sekreteri ve Genel Kurul’a ev sahipliği yapan Kulüp sorumluları ile birlikte organize edilir;                                                                                                    
 • Masa Dağılımı; Protokol manuele uygun şekilde planlanarak oturma düzeni sağlanır. 
 
Gala Yemeği ve Tören; 
 •  Gala Yemeğinde formal kıyafet ve regalya zorunludur.
 •  Gala Yemeğinden önce, saat 19.30 da fuaye veya uygun bir mekânda buluşma kokteyli düzenlenir.
 •  Saat 20.00 itibariyle yemek salonuna geçilir ve bu arada içki servisi başlatılır.
 • İçki servisinin tamamlanmasını takiben evsahibi kulübün Başkanı hoş geldiniz konuşması yapar, misafir konukları tanıtır ve USDF Başkanını kürsüye davet eder. USDF Başkanı,kısa bir konuşmadan sonra, Skal Int. Protokolü  çerçevesinde salondaki en üst seviyedeki konuğu, gecenin açılışı ve “Skal Toast” için kürsüye davet eder. Daha yüksek seviyeli bir konuk yoksa açılışı kendisi yapar.
 • Açılış itibariyle giriş yemekleri alınır ve ana yemeğe geçmeden önce evsahibi Kulübün Başkanı, Zincir Değişim Töreni için USDF Başkanını tekrar kürsüye davet eder. USDF Başkanı, Yönetim kurulu ve Uluslararası Temsilciyi de kürsüye davet edip gerekli gördüğü açıklamaları ve teşekkür konuşmalarını yaptıktan sonra, ev sahibi Kulübün Başkanı ve Yönetim Kurulu’na takdir ve teşekkür  plaketlerini verir ve kendisine verilen plaketleri kabul eder.
 • Bu seremoniden sonra, yeni dönem USDF Başkanı , Uluslararası Temsilci ve Yönetim Kurulunu kürsüye davet eder. Geçmiş dönem ve yeni dönem görevlileri birbirlerini kutladıktan sonra, USDF Başkanı Zincir  Değişim Törenini başlatır ve Başkanlık regalyasını yeni dönem Başkanına takarak, görev ve yetkilerini de devretmiş olur. Aynı seremoni geçmiş ve yeni dönem  Uluslararası Temsilciler arasında da tekrarlanır ve tören sona erer.
 • Takip eden teşekkür ve kutlamalardan sonra, geçmiş dönem yöneticileri masalarına dönerek, kürsüyü USDF Başkanı ve Yönetim Kuruluna bırakırlar. USDF Başkanı yeni dönemdeki hedeflerini, sloganını ve Yönetim Kurulu’nun görev dağılımını belirten bir konuşma yaptıktan sonra, gecenin ve yemeğin devamı için ekibiyle kürsüden ayrılır.
 • Bu aşamadan itibaren artık evsahipliği ve yönetim yeni Başkan ve Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır.
3.2.KULÜP BAŞKANLARI VE YÖNETİM  KURULLARI;
 
 • Kulüpler de Genel Kurul akşamında veya takip eden en geç 15 gün içerisinde, mevcut Başkan ve Yönetim Kurulu sorumluluğunda eşli bir Gala Gecesi düzenleyerek, Zincir Değişim Törenlerini yaparlar.
 • Kulüp Genel Kurullarının da hafta sonu veya genel tatil dönemlerinde yapılması tavsiye olunur. 
 • USDF Başkanı veya mazereti halinde görevlendireceği bir temsilci Kulüplerin Genel Kurul ve Gala Gecelerinde hazır bulunur.
 • Kulüpler ayrıca konaklamalı bir paket organizasyonla, USDF Yönetim Kurulunun ve diğer Kulüplerin katılımını da  teşvik ederler.
 • Gala Gecesinde; düzenlemeler Kulüp Sekreteri tarafından, Kulüp Başkanı ile koordineli olarak, organize edilir;                                                                                                 
Masa Dağılımı;
 • Protokol Manueli çerçevesinde masa düzenlemesi yapılır.
Gala Yemeği veTören; 
 • Gala Yemeğinde formal kıyafet ve regalya zorunludur.
 • Gala Yemeğinden önce, saat 19.30 da fuaye veya uygun bir mekânda buluşma kokteyli düzenlenir.
 • Saat 20.00 itibariyle yemek salonuna geçilir ve bu arada içki servisi başlatılır.
 • İçki servisinin tamamlanmasını takiben evsahibi kulübün Başkanı hoş geldiniz konuşması yapar, misafir konukları tanıtır ve USDF Başkanını kürsüye davet eder. 
 • USDF Başkanı, kısa bir konuşmadan sonra, Skal International. Protokolü  çerçevesinde salondaki en üst seviyedeki konuğu, gecenin açılışı ve “Skal Toast” için kürsüye davet eder. Daha yüksek seviyeli bir konuk yoksa açılışı kendisi yapar.
 • Açılış itibariyle giriş yemekleri alınır ve ana yemeğe geçmeden önce evsahibi Kulübün Başkanı, Zincir Değişim Töreni için USDF Başkanını tekrar kürsüye davet eder. USDF Başkanı, mevcut ve seçilmiş  Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini kürsüye davet edip gerekli gördüğü  açıklamaları ve teşekkür konuşmalarını yaptıktan sonra, evsahibi Kulübün mevcut ve seçilmiş Başkan ve Yönetim Kuruluna takdir plaketleri ve teşekkür belgelerini verir ve varsa kendisine verilen plaketi kabul eder.
 • Bu seremoniden sonra, USDF Başkanı Zincir  Değişim Törenini başlatır ve Başkanlık regalyasını geçmiş dönem Başkanından alarak, yeni dönem Başkanına ve USDF’ nın hediye ettiği geçmiş dönem Başkanlık regalyasını da, geçmiş dönem Başkanına takar. Geçmiş ve yeni dönem Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini tek tek kutladıktan sonra Protokol masasındaki yerine geçer.
 • Takip eden karşılıklı teşekkür, plaket sunumu ve kutlamalardan sonra, geçmiş dönem yöneticileri masalarına dönerek, kürsüyü yeni dönem Başkanı ve Yönetim Kuruluna bırakırlar. Kulüp Başkanı, geçmiş dönem yöneticilerine teşekkür eden, yeni dönemdeki hedeflerini ve yeni Yönetim Kurulu’nun görev dağılımını belirten, bir konuşma yaptıktan sonra, gecenin ve yemeğin devamı için ekibiyle kürsüden ayrılır.
 • Bu aşamadan itibaren artık evsahipliği ve yönetim yeni Başkan ve Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır.